Ereleden

 

  In memoriam Jaap van Essen

 

  Op 28 juni is op 81 jarige leeftijd  overleden ons koorlid Jaap van Essen.

 

Jaap was oprichter van ons koor en tot 4 januari 1977  voorzitter van het voorlopig bestuur. Vanaf maart 1982 tot februari 1991 was hij  voorzitter van het BMK

 Hij was een trouw en zeer gewaardeerd zangersvriend, die bijna 35 jaar met plezier en vol humor zijn partij meezong bij de bassen.

Zijn toespraken waren altijd vol humor en hij was zeer ad rem. Hij had een heel eigen stijl.

Hij schroomde ook niet zijn eigen zin door te drijven. Zo was het dat bij het eerste kerstconcert dat het BMK gaf in 1977, de bassen de tegenstem bij “Ere zij God” niet voldoende    onder de knie hadden om het uit te voeren. Echter Jaap trok zich daar niets van aan en zong, met enkele anderen, toch de tegenstem.

Vanwege zijn grote verdiensten voor het BMK is Jaap in 2009 benoemd tot Erelid.

Jaap is steeds een actief koorlid geweest totdat zijn gezondheid dat niet langer toeliet. In verband daarmee werd Jaap al geruime tijd verpleegd in zorgcentrum Maria-Oord in  Vinkeveen.

Wij wensen zijn familie alle sterkte om dit verlies te dragen.

Bestuur, leden, dirigent en pianist van het Brummens Mannenkoor 

 

JAAP VAN ESSEN ERELID.

 

Op 1 september 2009 is Jaap van Essen,de oprichter van het koor, benoemd tot erelid van het BMK vanwege zijn grote verdiensten voor het koor. Hierbij werd hem de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap overhandigd.