Bestuur

 

voorzitter:

  Jan Martens,

secretaris:

  JanWillem Brummelkamp,

penningm:

  Joop Nieuwenhuis, 

vicevoorzitter

   Ton Fleur

   

 

overige bestuursleden:

bestuurslid:

Bert Sieben

Muziekommissie

bestuurslid:

Henk van den Beld

Commissie Werving en PR

bestuurslid:

Joop Teunissen

Commissie Contacten en Activiteiten

bestuurslid:

Jan Willem Brummelkamp

Concertcommissie